įtvatyti

įtvatyti
įtvãtyti šnek. 1. tr., intr. Sd, Trk, Slnt, Kal, Bt smarkiai įmušti, įpliekti, įtalžyti: Įtvãtys tavi tėvas sugavęs Rdn. Kad įtvãtijo savo piemenį! Grd. Nusijuosė diržą, gerai įtvãtijo Krš. Už tokius darbus gerai anam įtvãtyk Šv. 2. Tr tvatijant įkalti: Kol vinį į gardą įtvàtijo, visus narius nusidaužė DūnŽ. \ tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; pratvatyti; pritvatyti; sutvatyti; užtvatyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • įtvatyti — vksm. Įtvãtijau kuõlą į žẽmę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptvatyti — aptvãtyti tr., intr. Š, Sk šnek. smarkiai apmušti, aptalžyti: Aptvàtyčiu tas bobas už liežuvį, žinotų Krš. Pareita, aptvãtija prysigėręs Šv. At paimčiau lazdą ir aptvãtyčiau Škn. | refl. Trk, Paį: Apsitvãtijam [su vaikaičiu] kartais i vėl… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitvatyti — atitvãtyti šnek. 1. tr. smarkiai daužant atšipinti, atmušti: Kas tą kirvį atitvàtijo? Ll. 2. intr. kurį laiką smarkiai dirbti kokį darbą: Attvãtijau penkias valandas [talkoje] Rs. 3. refl. pakankamai atsigerti, išgerti: Vyrai … neiškentė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištvatyti — ištvãtyti tr. šnek. 1. G88, Š, DŽ smarkiai primušti, išpliekti, ištalžyti: Tas vaikas y[ra] dykas, reik anam kailį ištvãtyti KlvrŽ. Įeisi mun į trobą, ištvãtysu su vyte Krš. Ka ištvãtysu visus šonus, ta žinosi! Vkš. Ištvãtijo už liežuvių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutvatyti — nutvãtyti šnek. 1. tr. smarkiai apmušti, nupliekti, nutalžyti: Nutvãtys, numuš [pačią] – išbėgs pri tėvų, vėl tėvas atves pri vyro End. Kai gerai nutvãtys, tai žinos Trg. Nūtvãtiju, jei neklauso Vn. Nutvãtiju sugavęs kokį krupį, žinos vogti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partvatyti — partvãtyti intr. šnek. greitai pareiti: Be reikalo tokį kelią nutvatijo ir partvàtijo Grz. tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; pratvatyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patvatyti — patvãtyti tr. NdŽ šnek. 1. kiek pamušti, papliekti. 2. kurį laiką godžiai ėsti. tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratvatyti — pratvãtyti tr. šnek. pragerti: I pratvãtijo visus piningus Lkv. tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; pratvatyti; p …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritvatyti — pritvãtyti tr. šnek. 1. Vp, Žv smarkiai primušti, pritalžyti: Pritvãtijo pačią prisisprogęs Rdn. Pritvãtytų, būtų kaip šventas Pp. Supykęs tėvas pritvàtijo vaiką, kad vos paeina Jnš. Teip pritvàtijo, kad kelias dienas iš lovos nesikėlė Žml.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutvatyti — sutvãtyti šnek. 1. tr. Šl smarkiai sumušti, sutalžyti: Sumušo vedu, sutvãtijo End. Mun kramę sutvãtijo Trk. Sakė, su branktu man galvą sutvatys sp. | refl.: Gėrė gėrė i susitvãtijo KlvrŽ. 2. intr. suduoti, sutrenkti, sukirsti: Išpūtęs krūtinę …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”